🔸نکات مهم نرم افزارهای حسابداری

🔹همه شما تا بحال کارکردن و جستجو در نرم افزار حسابداری را تجربه کرده اید .

🔹حتی افرادی که حسابدار نیستند هم تا حدی با انواع این نرم افزار ها آشنا هستند .همانطور که می دانید تعداد بسیار زیادی از آنها با مدلها و طرح های متنوع وارد بازار کار این رشته شده است .

🔹به طور کلی یک نرم افزار حسابداری ایده آل بر خلاف نظر خیلی ها که پیچیده بودن را علت اصلی پیشرفته بودن نرم افزار می دانند ، نرم افزاری است که به راحتی و بدون پیچیدگی ، سنگین ترین مسائل را اجرا و گزارش نماید .

🔹نکته پایانی کاربرد این نوع نرم افزار های حسابداری آسان در شرکتهای حسابداری و حسابرسی است . اصولا” دراین موسسات با یک نرم افزار تحت شبکه کارهای مالی چندین شرکت را انجام می دهند .

🔹اکثر این شرکتها سفارشات دلخواه خود را به برنامه نویسان حرفه ای می دهند و یک نرم افزار اختصاصی را برای خودشان تعریف می کنند تا بتوانند به راحتی امورات مالی چندین شرکت را انجام دهند .

🔸هزینه تولید نرم افزار نرم افزارهای حسابداری

🔹شرکت های نرم افزاری برای تولید و فروش ان در طی سال های جاری و اتی دارای دو پروسه هزینه میباشند:

🔹۱ هزینه های تولید یا ساخت اولیه نرم افزار است که مستقیما به حساب دارایی درجریان و سپس دارایی نامشهود انتقال داده میشود.

🔹۲ هزینه های اپدیت یا بروزرسانی نرم افزار است که این هزینه ها باتوجه به متناوب و هرساله بودن نباید به بهای تمام شده دارایی اضافه شوند و میباست به عنوان هزینه دوره یا بهای تمام شده فروش شناسایی شوند. مثل تعمیرات اساسی بعضی از ماشین الات خاص که هرساله بطور متناوب نیاز دارند.